Slovník

Adventury

Adventura je druh počítačové hry, ve které hlavní hrdina (nemusí být jeden př.: Day of the Tentacle (DOTT), Broken Sword, The Dig…) řeší rozličné úkoly (tzv. questy – z angl. slova poslání). Hráč postupuje ‘klikatým’ příběhem k vzdálenému cíli, přičemž je kladen důraz na mnohost řešení zápletek a hádanek.

Adventura (z angl. adventure) je žánr, který je rozvláčný a příběhově bývá zajímavý a spletitý, neboť hádanky a příběh v tomto žánru podmiňují zábavu. Strukturně je vytyčen tzv. ‘Main Quest’ (hlavní cíl/úkol), který rozprostře onu klikatici questů, po kterých se hráč propracovává užitím zejména své fantazie a logického myšlení (skrze tzv. adventuroidní prvky) k naplnění hlavního cíle. Tedy splnění hlavního cíle má být nápaditým zadostiučiněním za virtuální patálie způsobené hlavnímu hrdinovi. Na závěr hry bývá tradičně promítnuta animační sekvence. Mnohé vydané tituly v tomto žánru mají povícero podobných animací, ty pak oživují jednotlivé (zejména náročné) části hry již během hráčova postupu.

Akční hry

Akční počítačová hra nebo akční videohra je označení pro hry, jejichž hlavní náplní je eliminace cílů pomocí bojových technik. Tyto hry většinou virtuálně znázorňují dynamické boje, násilné sekvence (včetně prolévání krve) a škálu zbraňového arsenálu. Žánr nebývá v některých zemích pro kontroverzní scény bez cenzury tolerován, pro neotrlé povahy a možnost pohoršování se je v některých hrách zahrnuta i možnost regulace násilných či krvavých scén.

V těchto hrách se objevují vždy po určitém počtu misí nebo episod tzv. bossové. Nejnovější 3D akční hry jsou obvykle náročné na hráčův hardware a často se vykazují velmi dobrou umělou inteligencí nepřátel, pokročilým grafickým zpracováním a visuálními efekty. Hráč nejčastěji ovládá jednu postavu (nebo menší skupinu), zbraň nebo vozidlo a někdy si může volit obtížnost (často: začátečník, pokročilý, expert). Některé akční videohry bývají omezeny časovým limitem po kterém hráč ztrácí život nebo možnost dokončit level atp.

Arkády

Arkáda je žánr počítačové hry, založený na jednoduchém a nápaditém konceptu.

Arkády se nejčastěji hrají na kola se stupňující obtížností, některé hry bývají omezeny časem. Tento druh her byl dříve oblíben na video herních automatech a posléze přešel také na PC. Dle námětu rozhoduje zejména postřeh, hbitost pohybu prstů po klávesách a jeho zautomatizování, rychlost logického myšlení, předvídání, trpělivost, koncentrace, rychlost provedení nějaké akce atd.
Arkádovými rysy se označují koncepty, které zpravidla pomocí změkčení fyzikálních zákonů přispívají k větší zběsilosti hraní hry, která třeba sama arkádou není.

V arkádách záleží rovněž na šikovnosti a důvtipu; podle množství vydávaných her na stejném principu se začaly dělit do kategorií podle společných znaků. Dělení je ale jen orientační, neboť jedna komplikovanější arkáda se může vykazovat znaky spadajícími do více kategorií nebo naopak pro svou originalitu může být hůře zařaditelná do kterékoliv z uvedených. V Arkádách se stala také velmi populární hra pro dva a více hráčů na jednom počítači (např. Dyna Blaster), a také hra v módu Split Screen až i pro čtyři hráče.

RPG

Hra na hrdiny je nejčastější nepřesný český překlad anglického pojmu Role playing game, známějšího pod zkratkou RPG. Přesnější, občas se vyskytující překlad, zní Rolové hry.

RPG je druh hry, kde hráči zaujímají role fiktivních postav (role-playing – hraní v rolí), které si podle daných pravidel vytvoří a za které v samotné hře jednají.

V jádru jsou tyto hry formou interaktivní zábavy založené na výpravnosti příběhu, který lze ovlivnit a na kterém lze mít svou fiktivní rolí autentický podíl a také možnost odnést si reálný zážitek, plynoucí z procesu transformace vlastní libovůle do fiktivního charakteru herního světa. Hráč takový svět svou fiktivní rolí tedy odvíjí a na základě sobě vlastní libovůle do jisté míry spoluvytváří.

Svět sám a zákonitosti takového světa jsou obvykle definovány v pravidlech, která můžou být až velice komplikovaná a rozsáhlá a neustále dotvářená a rozšiřovaná. Nad světem RPG hry proto musí „bdít“ inteligentní prvek (člověk, počítačový program), který nemůže být omezen ničím jiným než pravidly a který dohlíží nad pohybem charakterů a jejich činy a dále rozhoduje (na základě zákonitostí definovaného univerzálního zákona nějakého světa) o následcích konkrétních činů vykonaných hráči. Takový mocný činitel je tedy jakýsi pán světa (game master – pán hry, dungeon master – pán světa), který právě pohyb a dynamiku prostředí neustále dovytváří, usměrňuje a kontroluje a rovněž přejímá zodpovědnost za postavy, které do světa sám vkládá, jako protivníky nebo přátele hrdinům ovládanými hráči.

Simulátory

Pojmem simulátor se obecně míní něco, co umožňuje evokovat co nejrealističtější napodobení nějaké činnosti. Můžeme se s nimi setkat většinou při výuce ovládání a řízení nějakého složitějšího stroje nebo většího technologického celku apod., např. dopravního prostředku, či jako se zábavnou formou (automatem, hrou).

Pravděpodobně nejvíce zastoupený výskyt simulátorů probíhá na počítačích a to především formou počítačové hry. Takto si můžete s pohodlí vašeho domova vyzkoušet řízení osobního auta, nákladního auta, autobusu, vlaku, metra, pilotování letadla a další.

Silniční simulátory

Nejvíce zastoupený typ simulátoru je právě ten, jenž vás umístí za volant/řídítka silničního vozidla. Může se jednat jak bylo výše uvedeno o autobus, osobní či nákladní auto, ale i motorku, čtyřkolku a další. Tento typ her většinou umožňuje jak ovládání přes klasickou klávesnici tak přes volant, který je oblíbeným herním doplňkem.

Vlakové simulátory

Asi druhými v pořadí nejvíce zastoupenými simulátory jsou ty, kde se s vámi řízenými stroji proháníte po kolejích. Spadají do toho jízdy vlakem, metrem a horskou dráhou, ale také budování železniční sítě.

Letecké simulátory

Třetími v pořadí jsou simulátory letecké. Kdo nemá odvahu nastoupit do letadla či vrtulníku v normálním světě, může to zkusit ve světě virtuálním, protože ačkoliv není tento typ simulátoru tolik zastoupen, nabízí širokiou paletu strojů a prostředí. Mimo klasické stroje jako vrtulníky a dopravní letadla se najdou také méně obvyklé jako vzducholodě, stíhačky a bojové letouny.

Ostatní simulátory

Simulátorů je pochopitelně spousta a není možné se všem detailněji věnovat, a proto postačí pouze vypsat typy. Patří mezi ně vesmírné, sportovní, budovatelské, vojenské a spousta dalších. Skoro s jistotou se dá říct, že vše co se vám nepovede zkusit si za celý život můžete zvládnout za pár minut u obrazovky.

Strategie

Mezi strategie řadíme takové počítačové hry, u kterých ovládáme větší skupinu objektů a manipulujeme s nimi po hrací ploše tak, abychom utrpěli co nejmenší újmu na vitalitě, bojeschopnosti, údržbě objektů, zdrojů, území, jednotek, sil atp. a zároveň tutéž újmu, kterou potlačujeme na sobě způsobili protivníku. Strategie můžeme kategoricky dělit do několika sfér podle způsobu hraní a cíle, jež je dán.
[editovat] Typy strategických her
Gamepad.svg Související články obsahuje portál
Počítačové hry

  • tahové strategie
  • realtimové strategie
  • budovatelské strategie
  • bojové strategie

zdroj: wikipedia

Textové hry

Textové hry nebo taky textovky jsou jednoduché hry, kde je děj popisován textem a hráč plní úkoly pomocí série příkazů podobně jako v grafických adventurách.

Hráč čte popis prostředí jako v knize:”Přišel jsi na začátek temné a prázdné uličky. V roku problikává stará lampa. Všude je vlhko a temno. Co uděláš?” V této chvíli bliká v klasické textové hře pod textem kurzor vybízející hráče k napsání příkazu. Většinou něco jako:”prozkoumej lampu” či podobného v očekávání, že bude hra rozumná a rozpozná, co jste ji chtěli říct.

Pomocí dalších příkazů, sbíráním a používáním předmětů se hráč dostává dál ve hře až k samotnému cíli.

zdroj: TEXTOVKY.CZ

Příchozí vyhledávací fráze: